endeligtbanner

Soffie Andersen, Line Fejer og Mathias Kellner fra 9.c, har lavet et spændende projekt om forskellige konsekvenser ved evigt liv. meget interessant læsning, så god læselyst :-)

 

 

Indledning - Evigt liv!

 

De sidste uger har vi arbejdet med et af de store spørgsmål. Vi har interviewet, googlet og set og hørt utallige dokumentarer.
Menneskets levealder bliver længere og længere grundet medicin, sundhed, forskning osv. Mange har endnu ikke fundet kilden til evigt liv, man forsøger stadig at finde ud af om man kan få evigt liv via piller, genmanipulation, eller måske endda frisk blod til ældre krop. Vi har undersøgt hvilke problemer der ophober sig med dette store emne – evigt liv.


1. problem - Hvad skal til for at opnå evigt liv?

Indtil for nylig var evig ungdom ren fantasi. Men et forskningsgennembrud de seneste år har vist, at aldring og livslængde ikke er så faste størrelser, som de fleste mennesker tror. Forskerne har fundet flere hundrede gener, der forlænger livet helt op til 10 gange, og det stiller spørgsmålet, om der er en øvre grænse for, hvor længe vi kan leve.
Flere anerkendte forskere siger, at mennesker inden for en generation uden problemer kan leve i hundrede – måske tusind år. Andre advarer mod at falde for udødelighedens fristende løfter. I den vestlige verden er befolkningens gennemsnitlige levealder gået meget frem og vil sikkert fortsætte opad. Det skyldes imidlertid ikke, at vi lever længere, men derimod at flere overlever på grund af bedre hygiejne og sundhedsvæsen. Selve loftet for, hvor længe mennesker kan leve, har ikke rykket sig meget, og levealder er faktisk lidt af en gåde. Bortset fra fx laks, der ender livet, kort efter at de har gydet, har levende organismer ikke et decideret dødsprogram. For os andre er der meget store forskelle på, hvornår vi dør, og hvordan aldringen viser sig – i hvor høj grad vi bliver syge, taber håret, får rynket hud, runder ryggen, mister hørelsen osv. Indtil begyndelsen af det 19. århundrede var der var der meget få tegn på, at levealderen var noget, der kunne manipuleres. Men i 1908 opdager den tyske fysiolog Max Rubner, at dyr med langsomt stofskifte lever længere som eks. Skildpadder, hvor dyr med hurtigt stofskifte som mus, lever kortere. Hvilket afspejler sig i at hamstre bliver højst 3 år, og en elefant kan bliver over 80 år.

”Der er jo faktisk celler som på en måde lever evigt: Vores kønsceller (ægceller og sædceller) lever jo videre i næste generationer. Om vores kropsceller kan man sige at døden er en omkostning ved livet. Det viser sig bl.a. ved at celler kun er i stand til at dele sig et bestemt antal gange.” Henning Kirk, læge, dr. Med. Seniorkonsulent og fortatter.

Forskere på Harvard University har fundet et protein, som måske kan være med til at holde os evigt unge. Proteinet, som hører under gruppen sirtuins, står for at reparere ødelagt DNA, men når vi bliver ældre, stiger mængden af skader på vores DNA, og proteinet kan hermed ikke hjælpe mere.
Proteinet blev først opdaget i svampe, men er nu også fundet i mus. Forskerne har forsøgt sig med at sprøjte ekstra doser af proteinet ind i musene, når de blev ældre. Resultatet var bemærkelsesværdigt. Musenes liv blev forlænget med op til 46 procent.

Forskere på Harvard University har fundet et protein, som måske kan være med til at holde os evigt unge. Proteinet, som hører under gruppen sirtuins, står for at reparere ødelagt DNA, men når vi bliver ældre, stiger mængden af skader på vores DNA, og proteinet må give tabt.

Proteinet blev først opdaget i svampe, men er nu også fundet i mus. Forskerne har forsøgt sig med at sprøjte ekstra doser af proteinet ind i musene, når de blev ældre. Resultatet var bemærkelsesværdigt. Musenes liv blev forlænget med op til 46 procent.

Forskerne har endnu ikke udviklet en antialdringsmedicin, men ifølge professor på Harvards Medicinal Skole, David A. Sinclair, skal vi ikke kigge langt ud i fremtiden for at få øje på den type medicin.
Det ny opdagede proteins hovedopgave er at kontrollere genregulering og sørge for at ”slukke og tænde” for generne på de rigtige tidspunkter.
Grå stær og knogleskørhed var to af de aldringssymptomer, som blev mindsket i musene.

Der er et specielt stof i nødder, vindruer og rødvin. Så indtil forskerne har udviklet ungdomsmedicinen, kan det anbefales at drikke et glas rødvin til aftensmad for at holde det gamle urværk i gang.

2. problem - Hvad ville der ske med verden, hvis evigt liv blev en realitet?

Jorden vil blive overbefolket, mere end den er i forvejen. Måske skulle vi overveje, at finde ud af om man kan bosætte sig på andre planeter. Men det er jo et helt andet problem. Hvis der er for mange mennesker, ville der måske komme mere sygdomme, måske endda så farlige som pest.
Folk ville blive arbejdsløse, da der simpelthen ikke er arbejde nok, hvis jorden bliver overbemandet. Verden er lavet til folk kommer, men også forgår.

3 problem - Har samfundet råd til evigt liv?

”Nej, mennesker gider ikke arbejde hele livet, og lige meget hvordan man vender og drejer den bliver man svagere med tiden, så det tror jeg ikke vores samfund har råd til. Er det overhovedet menneskelig okay?
Hvad med straf og forbrydelser, et juridisk aspekt, ville være, hvad gør vi med vores straffe skal der anføres dødstraf? Juristerne ville miste noget, men få mere at lave. Jeg tror samfundet ville gå i stå, fordi det er imod naturen. Alt forgår – intet vare evigt.” Ann-Katrine Petrea, jurastud.

På det samfundsmæssige perspektiv ville ikke være sundt, fordi der ikke kommer nye kræfter til og dermed ingen nytænkning. Hvis der sidder gamle og konservative mennesker der har besluttet det skal være sådan, så kommer der ikke meget nyt tænkning til. Når gamle forskere dør, prøver nye forskere at skabe videre på deres teorier. Jeg tror vi ville blive dovne. Indenfor lægevidenskab hvis vi har skabt evigt liv, har vi noget målet og hvad skal vi så stopper vi med at forske i genetiske sygdomme. Der ville komme flere krige, fordi der er flere mennesker, så der er større risiko. Mennesker ville blive mere ondskabsfulde hvis der var evigt liv, og de ville prøve grænserne af – hvad kan evigt liv holde til? Det er en forkert magt at give mennesker.

Det ville ikke være godt hvis det skete, der ville ikke være nok mad.

Problem 4 - Hvad siger kristendommen om evigt liv?

Kristendommen forkynder troen og håbet om det evige liv, men siger meget let konkret om det – altså hvordan der er i evigheden.
Korset er jo klart kristendommens hovedsymbol – korset henviser til Kristi dø men også at korset er tomt, det vil sige, han er her ikke, han er opstået til evigt liv. Korset symboliserer også menneskelivet på det fra fødsel til død.
Men kristendommen var ikke blevet til meget, hvis ikke troen og håbet om opstandelsen var blevet forkyndt efter den første påske.

Problem 5 - Hvad ville der ske med menneskets krop og organer, hvis vi levede for evigt?

De kloge filosoffer i Grækenland og Rom sammenlignede vores krop med en maskine. Så længe den kører, slides den, og der opstår fejl. Og det er faktisk også derfor vi dør - der ophobes flere og flere fejl i celler og molekyler. Både planter og dyr er gode til at reparere fejl, men også fejlretning er noget "maskineri" der slides og ophober fejl.

Nogle mennesker, har betalt mange millioner, for at blive frosset ned og så engang blive tøet op om mange år. Engang, når der er fundet kurer mod de fleste sygdomme.


Tarme og lever vil ikke kunne fungere for evigt, men nyrerne kan blive dialyses, og på den måde fornyes.
”Det kommer an på udgangspunktet. Du ville jo kunne holde længere end en på 80 år. Et multiorgan svigt vil typisk indtræde efter 4-5 uger. Så er der ikke så meget andet at gøre.” Intensivsygeplejerske Marie-Luise Andersen

Spørgsmål 6 – Hvad vil det betyde for familien, hvis man pludselig er 8 generationer i familien?

Det ville betyde, at mere visdom kunne overleveres. Tænk hvor meget folk, der havde levet i det 17. århundrede kunne fortælle os om de krige de havde oplevet, de kriser og den lykke, de havde oplevet. Så havde vi ikke brug for folkeskolen, så sparede vi der. Men ville det være godt? Se det er et helt andet problem.

Moderne mennesker, i den vestlige verden, dyrker i mindre og mindre grad familiebåndene. Når det er sagt, betyder familien måske mere for vores liv, end vi måske i det daglige er bevidst om. Samfundet bliver dog mere og mere fremadrettet og udviklingsorienteret, og samfundsudviklingens omfang og hastighed, medfører i højere og højere grad, at distancen til fortiden bliver større og større.

”Jeg tror derfor det vil have den betydning, at kløften mellem ung og ældre vil blive endnu større end den opfattes i dag. Og parterne skal leve med hinanden for evigt. Men igen, - F.eks. for den Arabiske del af verdenen, vil forholdet sikkert have en helt anden betydning”

 

 

 Problem 7 - Hvad vil der ske psykisk?

Mennesker har som udgangspunkt forskellige opfattelser af livets varighed.

Eksempler kan være: Nogle mennesker tror på at de kun har et liv. Andre tror på at de bliver genfødt, mens andre igen, tror på at de kommer til at leve videre i deres religion.

Derfor er udgangspunket for et tankeeksperiment forskelligt fra menneske til menneske. Det er dog en væsentlig fællesnævner at der ikke findes beviser på flere liv, og netop det forhold bevirker, at vi som mennesker er overladt til at tro fremfor at vide.

 

”Psykisk vil evigt liv betyde for os, at den motivation der findes i at have begrænset tid til rådighed, vil forsvinde helt, eller blive stærkt begrænset. Det er et forhold der vil have betydning, både hvis livet opleves godt, eller dårligt.” Ulf Larsen, coach og NLP Trainer


”Jeg tror, at det ville blive meget hårdt at leve, hvis vi ikke – ubevidst – vidste, at vi skal dø engang. Selv om det er svært for nogle at tage afsked med livet og deres kære, så vil tanken om et uendeligt liv være sværere. Der sker jo også noget med vores hjerner, sind og følelser jo ældre vi bliver. Som ung har man generelt mere energi og livsmod end når man bliver ældre med en masse erfaringer, gode som dårlige.

Ja, jeg ville få rigtig meget at lave, hvis vi ikke skulle dø.” Ann Nymark, Psykolog

Kroppen vil også blive forvirret, da organer osv. Er programmeret til at det skal slutte på et tidspunkt.
Vi mener også mennesker vil blive mærkelige af at se, så mange ting omkring os dø, men det ikke kunne se for os selv.


Problem 8 Hvilke kriser vil der opstå i livet?


Forudsætningerne for evigt liv. Kan vi blive syge? Findes dødelige sygdom ikke? Kan vi blive dræbt? Kan vi begå selvmord? Vi mener svaret findes i spørgsmålene. Evigt liv åbner mulighed for evig glæde og nydelse, men måske også evig smerte.

 

”Det, som menneske, at miste sit liv, er den ultimative, yderste konsekvens! Sådan er det, meget indlysende, fordi vi kun har et liv til rådighed. Når det er slut, er alting slut!”

 

Hvis livet opfattes som en fantastisk gave, skyldes det så i virkeligheden ikke at vi ved at det har en ende? Hvis vi vidste at det ingen ende havde! – Hvad skulle så motivere os til at komme til at nyde det, og udvikle os? Hvad med de mennesker der ikke kan finde ud af at leve livet?

 

”Hvad er din yndlingsret? Forestil dig at du fra nu af aldrig skulle spise andet? Eller omvendt! Forestil dig at du kun kunne få denne ret en gang mere! – Hvor meget ville du så sætte pris på den?”


”Kedsomhed, måske. Ligegyldighed, måske. Men måske også en lettere omgang med ting.” Anders Fogh, Filosof

Folk vil kede sig når de har oplevet alt, hvad der kan opleves. Og så når de ved de ikke kan dø, ville de begå selvmord. Når man har levet og oplevet, er der ikke mere man an lave.
Tallene for skilsmisser er høje, allerede nu, så hvordan ville de ikke se ud, hvis folk levede for evigt, og ikke vide partneren snart ville kradse af, efter 500 skænderier.

 

Problem 9 Er der behov for at leve evigt?

 

Måske ikke. Men hvem ville ikke gerne kunne snyde døden?

Jorden bliver overbemandet. Det er forskelligt hvilke holdninger der er til det. Det er vidst ikke rigtig til at svare på.

Vi i gruppen, mener ikke at evigt liv er noget som der ikke er behov for. Vi er bange for at der ikke er plads på jorden. At den derved måske i sidste ende ville gå under, folk ville sulte, der er heller ikke nok arbejdskraft til alle. Hvis vi pludselig er det 4 dobbelte antal mennesker, af det vi er nu.


”Måske ikke. Men hvem ville ikke gerne kunne snyde døden?” Anders Fogh, Filosof

 

Vores mening


Vi mener selv, det har været rigtig spændene at arbejde med. Det krævede dog, rigtig mange interviews. Vores holdning til evigt liv, er vi alle 3 enige i, at det egentlig ikke er noget der behøves. For forskere er det nok det mest spændene, men hvis man tænker på samfundet, vores love og fængsel, ville det nok ikke ende for godt. Hvis alle levede for evigt, og man havde fået fængsel på livstid, er man i hvert fald sikker på hvad man skal bruge resten af livet på. Og hvis man havde evigt liv, ville folk jo også hele tiden teste, hvad det evige liv kunne holde til, og derfor ville verden måske ligne noget fra en actionfilm.
Vi takker for råd og vejledning, brug af Lines hus, Ulf Larsen og Linda Ravn, for deres søde henvendelse og at putte vores projekt på deres hjemmeside www.larsenogravn.dk, og ikke mindst vores eget selskab.

 

 
 

Billigesessions

BookUlf


BookLinda

 

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.